Месец май - месец на образованието

Месец май - месец на образованието

Месец май - месец на образованието

Художник

От хиляди усмивки нарисувах дъга,
всеки, който иска да си вземе от нея
тя на мига разпръсна светлина,
която всички хора ще огрее.
В палитра разбърках сто мечти,
разпръснах ги със обич над земята.
Превърнаха се в пеперуди и почти
намериха утеха във сърцата.
През десет планини намерих брод
от толкова объркани посоки.
Събирах ум, проправих път,
без страх прескачах пропасти дълбоки.
 
Дори един човек да промениш
като му вдъхнеш вяра във безсилие
ти можеш вече да благодариш,
не е било напразно твоето усилие.
                           г-жа Мая Ангелова
  класен ръководител на ІV а клас